Home Fashion Navy & white stripes always speak to me.